English French

الإستراتيجيه العامه

ترتكز استراتيجية العمل بالوحده على تبنى فكرة المجموعات البحثيه البينيه والتطوير المستمر لمنظومة البحث العلمى للوصول الى رضا الباحثين وجودة المعامل وأجهزتها وجودة مخرجاتها من الأبحاث التطبيقيه .